...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރިބައި
ނ.
(ޅ) މަސްއައިނުގައި ކުދިމަސް ބާނަން ގެންގުޅޭ އެންމެ ހިމަ، ކުދިދޮށި.
މަސްއައިނުގައި ދަހިކޮށް ކުދިމަސް ބާނައިއުޅެނީ ކުރިބައިންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުރިބައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ