...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރިބެދުން
މ.
(1) ހެދިހެދިހުންނަ ގަސްގަހުގެ ކުރި ނުނިކުންނަ ގޮތް ވުން.
(2) ގަސްގަސް ގައިގޯޅިވެގެން ނުވަތަ މަތިބެދުމުގުގެ ސަބަބުން ރުއްގަސް ނުފޯދޭގޮތްވުން.
(3) ކުރިޔަށް ނުދެވޭގޮތްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ