...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރިބޯށި
ނ.
(1) ބައެއް ގޭގެގެ ފުރާޅުގައްޔާއި ދިދަދަނޑީގެކޮޅުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނައެއްޗެއް.
މިހަދައިއުޅެނީ ކޭލުބޯއްޓާއި އެއް ސިފައަކަށެވެ.
(2) ކުރިބޯށިގޮތަށް ހަދައިފައި ނުވަތަ ކުރަހައިފައި ހުންނަ އެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮހުމަލަ . ކުރިބޯށި . ކުރިބޯށިލުން . ތުނޑުސުފުރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ