...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރިކިހާއްފިލާ
ެލަށްހެދޭ ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ކުރިގޮބޮޅީގެ ރަހަ ކަހަލަ ރަހައެއްލާ ފަތެކެވެ.
ފަތުގެ ކުލައަކީ މަޑުފެހިކުލައެވެ.
މި ފަތް ހުންނަނީ ކޮޅަށް ހިމަކޮށް މެދަށް ފުޅާކޮށެވެ.
މިއީ ވަރަށް ތުނި ފަތެކެވެ.
މިވެލުގައި ވައިލެޓު ކުލައިގެ ކުދިކުދި މާތަކެއް އަޅައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުއްރުއްފެލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ