...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރިކީލަ
ނ.
(1) ކިރުކުލައިގައި ހުންނަމޮޅު ބިއްލޫރިއެއް.
(2) ކުރިކީލަމަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑައި . ކުރިކީލަ . ކުރިކީލަމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ