...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރިމަތިލުން
މ.
(1) މޫނާ މޫނު ސީދާކުރުން.
(2) އެއްޗަކާ ނުވަތަ މީހަކާ ދިމާއަށް ސީދާ ބެލުން (3) އެއްޗެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ކަމެއްކުރުމަށް ނުވަތަ ކަމެއް ކާމިޔާބުކުރުމަށް ތައްޔާރުވެ މަސައްކަތް ފަށައިގަތުން.
(4) ދިމާކުރުން.
(5) ކަމެއް އުފުލައިގަތުމަށް ޢަޒުމު ކަނޑައެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވާދަ . ވާދަކުރުން . މަރުފަތްބޮލުގައިޖެހުން . ފިރިހެންވުން . ފޫގެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ