...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރިފެޅުން
މ.
(1) މަޖާޒު:
ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަ އަކުން އާވާހަކައެއް އުފެދުން.
(2) ގަސްގަނޑުން ނިރު ނުކުތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިރުއެރުން . ނިރުފެޅުން . ވައްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ