...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރިގަނޑު
ނ.
(1) ރުއްރުކުގެ ފަން ހުންނަ ހިސާބު.
(2) ދިވެހިރުކުގެ ކުރީގެ ކާން ކަމުދާ ޅަތަން.
(3) ޕޫލްކޮޕީގަހުގެ ފަތްބޮނޑި.
(4) އިންދަން ގެންދާ ކައްޓަލަކުރީގެ ބޮނޑިވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްތި . ހިންކުރަވާ . ހިންކުރި . ރުއް . ރުއްކުރި . ރުއްކޮޅު . ރުއްކޮޅު ހެދުން . ކުރިކުރުން . ކުރީގަތުން . ލޯކުރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ