...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރިޖެހިބަތް
ންނާނީ ބޮނޑިބަތް ރޯލުގެ ކޮޅަށް ވައްދާ ލައިފައެވެ.
މީގައި ހުންނާނީ އަށެއް ނުވައެއް އިންޗީގެ ދިގުމިނެވެ.
ފަލަ މިނަކީ މެދުމިނު މީހެއްގެ އަތުކުރީގެ ފަލަމިނެވެ.
މިއީ އޮލީފަދަ ރަސްމީ ކަންތަކުގައްޔާއި، ރަށްރަށުގެ މައުލޫދުގައި ޅެންކިޔާ މީހުންނަށް ހުންނަ ބަތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުރިބަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ