...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރީކޮޅު
ނ.
(1) ފެށޭކޮޅު.
(2) ފަހަތުކޮޅުގެ އިދިކޮޅު.
(3) ހިނގަމުންދާ ކަމެއްގެ ފެށުނު ހިސާބު.
(4) ކޮޅަށް ޖަހައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއްގެ މަތީކޮޅު.
(5) ދުއްވާ މީހާ ދުއްވަން އިންނައިރު ކުރިމަތިލައިގެން އިންނަ ދިމާއިން އެ އެއްޗެއްގެ ކުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންމުށި . ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ހިރިކުއްޅަ . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހޮނޑެލިފޮތި . ނީ . ބިލެތް އޮޑި . ބޮނދުދޫނި . ބޮނޑަންއިލޮޅި . ބޯވަދިލަމަސް . ކަރަންފޫ . ކަޅަލިބިބީ . ކަތިވަޅި . ކިރުޅިހުނިހައް . ކުނބުން ދިރުބަ . ކުނޑިލުހި . ކުކުޅުމާދޫނި . ކޮރައިލުން . ކޮޅުފައި . ކޮޅުފައިލުން . ކޯނި . އައްޕަތް . އަތުކުރި . އިރާދަންފަޅި . އެލުން . ވަދެފުރޮޅިދިއުން . މަލިކުދަނޑި . މަގުރަވަޅު . މަސްދަނޑިގަނޑު . މަޤުރަ . ދަވި . ދިރުނބާ . ދިރުނބާކޮޅު . ތަވައްރުކަށްއިނުން . ތުން . ގުރުވަ . ގޮށިދީދި . ސަމުސާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ