...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރު
ނއ.
(1) ދިގުގެ އިދިކޮޅު.
(2) ދިގުމިނުންމަދު.
(3) ނ.
މަސްކަނޑުގައި އުޅޭ ކުޑަ، ކަޅު ދޫންޏެއް.
މީގެ ފިނދު ފަތުގައި ހުދުކުލައިގެ ބަންދެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަހަރުވެތުން . ހަށަނަރަ . ހަށަން . ހަށަބަސް . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށަގެހުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދިއެޅުން . ހަނދިވަޅު . ހަނދުމަކުރުން . ހަނގާކުރުން . ހަނޑޫކެނޑުން . ހަނޑޫމުގުރާދަތި . ހަނާހުނިކެނޑުން . ހަނާކުރުން . ހަނާކެޅައުން . ހަނާއެޅުން . ހަނުތެޅުން . ހަނުލުން . ހަންހާރަކުރުން . ހަންނެގުން . ހަންކަނޑައިލުން . ހަންކެނޑުން . ހަންމަތަކުރުން . ހަންމަތަކެނޑުން . ހަންދެމުން . ހަންގަނޑު . ހަންޑިކަރުނަ . ހަރާންބަޅުމަސް . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރާދުކިއުން . ހަރިވާދަޖެހުން . ހަރިޖެހުން . ހަރުންދެމި . ހަރުބީމަތީލަވަ . ހަރުބޭސް . ހަރުކަށިވުން . ހަރުކުރުން . ހަރުފަތަށް އެރުން . ހަރުފަތުކޭން . ހަބޭސްކުރުން . ހަޅިބޭވުން . ހަޅުތާލު . ހަޅުތާލުކުރުން . ހަޅޭފަޅޭލުން . ހަޅޭލުން . ހަޅޭލެވުން . ހަޅޭޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ