...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރުހެދުން
ނ.
އަންހެނުންލާ ލިބާހެއް.
މިއީ ކަކުލާ ހަމައަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެވެސް ކުރުކޮށް ހުންނަ ލިބާހެކެވެ.
މީގެ އަތްވެސް ވަރަށް ކުރުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ