...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރުނބާ
ނ.
(1) ދިވެހި ރުކުގެ ކިހާކާއި ގަބުޅިޔާއި ދެމެދުގެ ވައް.
މިއީ އޭގެ ފެން، އެންމެ މީރު ކަމަށްވާ ވަރެވެ.
(2) (ޏ..) ކުރުބާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިބޮށި . ހިތިމަދު . ހުހުނޑި . ހުދުފިހި . ހުދުފިހިކުރުން . ހުދުފިހިކޮށުން . ހެވާ . ހެވެލާ . ހޯދުފަހި . ރޯދަޖަބޮ . ބީލަން . ބުންދަޅަ . ބެރެބޭވުން . ބޭނުން . ބޮނބިއަރި . ބޮގޮބޮގޮ . ބޮގޮބޮގޮލުން . ކިހައް . ކިހައްގަނޑު . ކުރުނބާފުޅާދިއުން . ކުރުބާ . ކުއްލާބުތެލި . ކެހުން . އަނދުންޖެހުން . ވައިފެންޖެހުން . މަނުން . މަންނުން . މަތިކެނޑުން . މިރި . މުތެލި . މެރި . ފިހި . ދަކިހާ . ދިވެހިރުއް . ތައްދާލި . ލޮތެޖެހުން . ގެމާވެދުމާދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ