...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރުނީސް
ނ.
(1) މާތް މީހުންނަށް ސަލާމް ކުރުމުގެ ބާވަތެއް.
އެއީ ދެއަތްމޭގައި އަޅައިފައި ކަނާއަތް އުފުލައި ބޮލުގައި ޖައްސައިލައިފައި މެޔަށް ގެނައުމެވެ.
(2) ބޮލާ ހަމަޔަށް އަތްނަގައި ކުރާ ސަލާމް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަދެގަތުން . ވެދުންފޭލި . ފައިންޕުޅުހިފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ