...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރުކާލި
ނ.
(1) ވަކި ހިސާބުގަނޑެއްގައި ދެކޮޅަށް ހިނގާ ހިގުން.
(2) އަތުން އުއިކަހާ ކާލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކާލިކެނޑުން . ދެއަތަށް ކުރުކާލިކެނޑުން . ސޫރި . ސޫރިކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ