...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރުކުރު
ނ.
ފަލަމަޑީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ މަތިވައް ފަތްހެން ފަތްހުންނަ ވެލެއްގެ ގޮނޑިއެކެވެ.
މީގެ ބޭރުހުންނަނީ ކަޅު މުށިކުލައެއްގައެވެ.
ތޮށިގަނޑުގައި ނަރުވާތަކެއް ފަޅައިފައިހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނީލަ . ބޯތެޅުން . ކުނބުކޮޅުގޮވުން . ކުރުކުރުކައްޓަލަ . ކޫކޫ . ކޫކޫލުން . އަންގައު . އަވަސްކުރުން . އިންސާނާ . މުތުނި . ފަހަތަށްބެލުން . ޒިކުރަށްއެރުން . ޚިޔާލުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ