...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރުއްޕި
ނ.
ކޮށިކޮށީގެ ބަޑިޖަހާ މީހުން ލައި އުޅުނު ލިބާހެއް.
މިލިބާސް ހުންނާނީ ބަނޑު ފަޅައިލައިފައި ކޯޓެއްގެ ސިފައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތްކުރުއްޕި . ބަޑިއެދުރުކަލޭގެ . ކަންފަތް ތާކިހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ