...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރުވެލި
ނ.
ދުފާ އެއްޗެހި އަޅާން ފަނުން ވިޔެގެން ގެންގުޅޭ ދަބަހެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނަފަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ