...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރުމަސް
(1) ދިގުމަސް.
(2) ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ބޮނޑިމަސްކޮށް ހުންނަ ހިމަދިގު މަހެކެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ ގަދަނޫކުލައަކަށްދާ ފެހިކުލައެކެވެ.
މަހުގެ ދެފަރާތުގައި ހުރަހަށް ކަޅުކުލައިގެ ރޮނގުތަކެއް ހުރެއެވެ.
މިއީ އެއްބަރިއަކަށް ދަތްތައް ހުންނަ އަނގަބޮޑު މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުރެމަހަ . ދިގިމަހަ . ދިގިމަސް . ދިގުމަސް . ދެއަކެޑެ . ތޯރާމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ