...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރުފަލި
ނ.
މެއްކާ ނުލައި، އަތްމަތިން ޖަހާ، ތަންޑު ކުރު ކުޑަފައްޔެއް.
މިއީ، ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގަޔާއި، ބައެއް ކަހަލަ ކަން ކަމުގައި ޝަރަފުވެރި ގޮތެއްގައި ޖަހަން ބޭނުންކުރާ ފައްޔެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ