...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރުތާ
ނ.
ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ލާންބޭނުންކުރާ ބާވަތަކު އަތްދިގު ލިބާހެއް.
މިއަކު ގިރުވާނެއް ނުހުންނާނެއެވެ.
މިފަހާފައި ހުންނަނީ ތުނި ފޮއްޗަކުންނެވެ.
ދެއަރިމަތިން ތަންކޮޅެއް ފަޅާލައިފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ