...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރުސި
ނ.
(1) އާޔަތުލް ކުރުސި.
(2) ނާފަހަރުގެ ގާވިޔާ ކުންދާނާއި، ސަފަރުކުންދާ ނާއިދޭތެރޭ އޮންނަ ކާލިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުރުސި . ގޯސީވަންދޭލަ . ސަންދާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ