...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރެން
އކ.
(1) ކިބައިން.
(2) ފުށުން.
(3) ފަރާތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހުކުރު ހިނގުން . ހޭ . ބޮޑުގަސްރަށް . ކުރެ . ކޮށް . އުޅަނދުމަތި . ފުއްދުން . ފެންފޮދާދިއުން . ފެންފޮދުއޮޑިކޮޅު . ސާސްކަފުރަދާނަ . ސުވާލުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ