...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރެވި
ނ.
(1) ރިޔަލާއި ސަތަރިފަދަ އެއްޗެހީގެ އެމުނީގައި ހަރުކޮށްފައި އޮންނަ ވާ.
(2) ލޮލުގެ އެސްފިޔަ ފަޅައިފައި ހުންނަތަން.
(3) (ހ.) އަންނައުނުގެ ކަށިފަތީގެ އެންމެ ކައިރިފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާލިގަބަ . ހިނިވެސް ފަރުބަދަ ކަނޑައެވެ. . ހެއްޓި . ހެއްޓިޖެހުން . ހޯގީދަނޑި . ނޫޑުލިސް . ނެތްވަރުދެއްކުން . ރާވާތައްޔާރުކުރުން . ރިކޯޑު . ރޭހުރިތަކެތި . ބަރިކުރެވި . ބާޓަލް . ބޭރެ ހެރަހަ . ބޯކޮޅުބެލުން . ކުރެވިޖެހުން . ކެޔޮބުޑު ބަވާޒީ . އަރާމަތީކުރެވި . އަރާމަތީދަނޑި . އައްތެލި . އަތުއޮތްފޮށާ އަނދެވިދާނެއެވެ. . އަތްކެނޑުން . އަސަދު . އަޑަވާ . އޮޑިދޮށްހިފުން . އޮޑިދޮށްލުން . ވަލީކޮމިޓީ . ވިޔަފާރިމަރުކާ . މަރުކަޒު . މަކުނުތަޅަންމަތި . މަތިޖެހުން . މަތުފުސް . މަގު . މަގެއްފެނުން . މަޖިލީސް . މަޤުބޫލު . މާފަތޭރި . މާޗުޕާސްޓު . މާޗުޕާސްޓްކުރުން . މިސްކިތްތެރެ . މުޖައްރިބު . މުޝްތަޝާރު . މޫނުއެޅުން . މޫޑު . މޮޔަހީވުން . ފަންވަތެއްގެމީހުން . ފަރުމާނުކުރެވި . ފަތިފުށް . ފަތިފުށްކިޔުން . ފަސްބައިކުރެވި . ފިޔުޒުދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ