...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރެދި
ނ.
(1) ކީލިހިމުން ގަދަފަދަ ތަތްލަކުޑިއެއް.
މި ގިނައިން ބޭނުންކުރަނީ ބިމަށްޖަހާށާއި، އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ އިލި ޖަހާށެވެ.
މިގަސް ހެދެނީ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުގައެވެ.
(2) ހަނޑަސްބުރީގައި ވަޅުޖަހަން ކުރެދިން ހަދާފައި ހުންނަ އެތިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ހަދޮޅުގޮނޑި . ހަލަވެލި . ހިރުކެނޑި . ބަޑިކުރެދި . ބޮނބިތަޅާމުގުރު . ކިރެދި . ކުނަމެހި . ކުރެދި . ކެރެދި . އެތްތެޅި . މައުޒަން ކުރެދި . ފުށި . ފުޅައްކުރެދި . ފޭރާ . ދައްސޫރަ . ތުންގަނޑު . ގޮށްކެރެދި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ