...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރޮޅި
ހިކިގެން މަދުނެއްޓިފައި އޮންނަ އޮށް ނުވަތަ ބަދަން.
(3) ލަނބުރާނު ކޮޅުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ތިންލޯވަޅު ހުންނަ ގޮއްލަ.
(4) ތިން ފުރޮޅުލީ ދުއްވާ އެއްޗެއް.
މީގައި ދަތުރު ކުރެވޭނީ ދުއްވާމީހާގެ އިތުރަށް ދެމީހުންނަށެވެ.
މީގައި ހުންނާނީ ސައިކަލް އިންޖީނެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުރޮޅިގާނާފިލާގަނޑު . ކުފުރާ . ކޮރޮޅު . ދުންކުރޮޅި . ތައްގޮގޮޑި . ތަތަގޮންޑޯ . ތަތެގޮއްޑުއާ . ތަތްކުރޮޅި . ތަތްގޮގޮޑި . ތިންމޮއްގަން . ތެލެގޮއްޑޯ . ގޮއްޑޯ . ގޮގޮޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ