...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުބާ
ނ.
(ޏ) (1) ކާއްޓާއި ލުނބޯފަދަ ތަކެތީގެ ދެބުރިކޮށް އެއްބުރި.
(2) މަހާއި އަދި މިނޫންވެސް ބައެއް ތަކެތީގެ ދެފަޅިކޮށް އެއްފަޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައްކަވާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ