...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅަނދިލި
ނ.
އަންހެނުންގެ ފަރުޖުގެ ރެނދުގެ މަތީކައިރީގައި ހުންނަ މަސްކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަންރީތިމައު . ނީލަވާ . ނޫމާ . މައްލާ . މަސްކޮޅު . ދިއްލާ . ތޮއްމަހަކޮޅު . ތޮއްމަސްކޮޅު . ތޮއްލަމަހަކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ