...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅަނދިލިމާ
ނ.
(1) އެތެރޭގައި ވައްތަރަކު ކަރުގަނޑެއް ހުރެފައި ކުކުޅުބިސްބުރަށް އެއްކޮޅަށް ދިގުކޮށް ހުންނަ ރީތިމަލެއް.
މިއީ ކުރަފަތްތޮޅި ވެލުގެ މަލެވެ.
މީގެ ދެކުލައެއް ހުރެއެވެ.
(2) ނަންރީތިމާ.
(3) ނޫމާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަންރީތިމައު . ނޫމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ