...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅަނދު
ނ.
(1) 52 މަދޮށީގެ ބަރުދަން.
(2) ބައި ތޯލާގެބަރުދަން (ތޯލާއެއްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައިގެ (ބަރުދަން.) (3) 8..
ގުރާމުގެ ބަރުދަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތާ . ހަތާ ނެތި އުޅޭ ވައިކުޅަނދުރެއްހެން . ހަތާތަޅައިލުން . ހުވަނދަގެނޑި . ހުވަނދަގޮނޑި . ރާތާގާބަރި . ބީރައްޓެއްސެއްވިއްޔާ ފަސްކުޅަނދު މަދުވާނެ . ބޭސްއުށް . ބޮނޑޮރަޅަގޮނޑި . ކައުޑާތޮނަ . ކުޅަނދުރު . ކުޅަނދުރު ހަތަޔަށް އޮށްގައުލުން . ކުޅަނދުރުހަތާ . ކުޅަނދުރުފާނަ . ކުޅަނދުރުފޮތާ . ކުޅަނދުރުގެނޑި . ކެރަނދުރު . ކެރަނދުރުގެނޑި . ކެރަޑުލް . ކެރަޑުލް ފޫލި . ކެރެދިކޮޑެދެލެ . ކެޅަނދޮ . ކޮޑެދެލެ . ކޮޑެދެލެ ލޯޕި . ވައިކުޅަނދުރު . ވައިކެރަނދުރު . ވައިކެރަނޑުލް . ވިޔާއްދަ . މާމުއި . މާމުއިކުޅަނދުރު . މިޔަބެއްދުން . މެހިކުޅަނދުރު . ފަތާލި . ފޮތާލިތަޅައިލުން . ދުންހެދުން . ތިންފަސްކުޅަނދު . ތޯލާ . ގޮނޑިފޭބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ