...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅަނދުރު
ނ.
އުދުހިއުޅޭ ކަށިޖަހާސޫތްޕެއް.
މިހުންނަނީ ރީނދޫ ކުލައިގައެވެ.
މިއުޅެނީ އަމިއްލައަށް ހަތާހަދައިގެންނެވެ.
މީގެތެރެއިން މާމުއިކުޅަނދުރަކީ، މާމަލުންފޮނި ބޮއިގެން މާމުއި އުފައްދާ ސޫތްޕެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތާ . ހަތާތަޅައިލުން . ހުވަނދަގެނޑި . ހުވަނދަގޮނޑި . ބޭސްއުށް . ބޮނޑޮރަޅަގޮނޑި . ކައުޑާތޮނަ . ކުޅަނދުރު ހަތަޔަށް އޮށްގައުލުން . ކުޅަނދުރުހަތާ . ކުޅަނދުރުފާނަ . ކުޅަނދުރުފޮތާ . ކުޅަނދުރުގެނޑި . ކެރަނދުރު . ކެރަނދުރުގެނޑި . ކެރަޑުލް . ކެރަޑުލް ފޫލި . ކެރެދިކޮޑެދެލެ . ކޮޑެދެލެ . ކޮޑެދެލެ ލޯޕި . ވައިކުޅަނދުރު . ވައިކެރަނދުރު . ވައިކެރަނޑުލް . ވިޔާއްދަ . މާމުއި . މާމުއިކުޅަނދުރު . މިޔަބެއްދުން . މެހިކުޅަނދުރު . ފަތާލި . ފޮތާލިތަޅައިލުން . ގޮނޑިފޭބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ