...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅަނދުރުފާނަ
ނ.
ފާނައިގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ރާއްޖޭގެ ފަރުފަޅުތަކުގެ ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ، ފައްތައިގެން ކުރާ މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާމަހެކެވެ.
ކުޅަނދުރުފާނަ ކިޔައިފައިވަނީ މަހުގައި ހުންނަ ކުދިކުދި ފިތްތަކަށް ބަލާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުޅަނދުރުފާނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ