...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅަދިލިމައު
ނ.
އެތެރޭގައި ވައްތަރަކު ކަރުގަނޑެއް ހުރެފައި ކުކުޅުބިސް ބުރަށް އެއްކޮޅަށް ދިގުކޮށް ހުންނަ ރީތިމަލެއް.
މިއީކުރަފަތްތޮޅި ވެލުގެ މަލެވެ.
މީގެ ދެކުލައެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުޅަދިލިމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ