...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅަދުންވަންތަ
ނއ.
ކުޅަދާނަ.
މިބަސްބުނެއުޅެނީ ހަމައެކަނި މާތްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށަކުޅަދާނަކަން . ކަށަދާނަ . ކަށަދާނަކަން . ވަންތަ . ގަދަކީރިތިވަންތަ . ޤުދުރަތު . ޤުދުރަތްތެރިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ