...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅި
ެހުމުގައި މާފަތިން ކުޅިހަދައި ނިމިގެން ކުރުދަނޑިއަށް ބަދަލުކުރުން.
(4) ރާޒުވާއާއި، ފަޗިސްފަދަ ކުޅިވަރުކުޅޭން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން އެކަތި.
(5) އެކި ބާވަތުގެ ބަޑިކުޅި ހަދާން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބޭސްގަނޑު.
(6) ނއ.
މިރުހުގައި ހުންނަ ރަހަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޓޯޓޯ . ހަންޓޯޓޯވުން . ހަރާދު . ހަރާދުކިއުން . ހަރުބީމަތީމުސްކުޅިލަވަ . ހަކުރުދެންޏާ ބޮޑުބޭބެ . ހަވާއެރުވުން . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހަތް . ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . ހަތްދަށުކުޅި . ހަލާދަނޑި . ހާރުވާ ކެޔޮގަނޑުގައި ފަލައަރި ޖަހާނެ . ހިނިވެސް ފަރުބަދަ ކަނޑައެވެ. . ހިކަ . ހިކަކުޅުން . ހިއްމަތުބޯޅަ . ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ހިތީބޯޓް . ހިތީކުޅި . ހިތުލީބޮލިނެގުން . ހިތްއޮންނާނީ ދެލިގަނޑެއްހެންނެވެ. ކަންއޮންނާނީ ވެލިގަނޑެއްހެންނެވެ. . ހިލޭޖެހުން . ހިޖުރައޮޅުން . ހުނިލުން . ހުރަސް . ހުވަފެނަކީބިލާހެކެވެ. . ހުފީބަތެ . ހެއްލުމެއްގައި ގެއްލުމެއް . ހެލިލުން . ހޮޅިކޮށި . ހޮޅުގަނޑު . ހޮވާބައި . ހޮވުން . ނަރު . ނަރެއްހާތަން ދޫކޮށްލިއްޔާ ކެނބެއްހާތަން ދަމައިގަންނާނެ . ނައިބުކަމާ ހިނގުން . ނަވަށްކުރާބާރު އެނގޭނީ ކެނބަށެވެ. . ނަގާހައި ވިލަޔަކުން ފެނެއް ނާންނާނެއެވެ. ޖަހާހައި ގުގުރިއަކުން ހޮނެއް ނާޅާނެއެވެ. . ނަގިލިނެގުން . ނަސީބަކީ ކަތީބަކުދޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ. . ނަސީބުކުޅި . ނަޣަރާއެނބުރުން . ނަޣަރާޖެހުން . ނާށިމަރަވަޅި . ނާށިޖެހުން . ނާބުސްޚާނު . ނާޗަރަންގީ . ނާޗަރަންގީ ކުރުން . ނުހިނދޭކުޅިގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ