...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅިބަލާގެ
ނ.
(1) އިހުގައި އަންހެނުން މަގުމަތި ބަލާން އަރައި ތިބުމަށް މަގުމަތީ ފާރުކައިރީގައި ތަންކޮޅެއް އުސްކޮށް ހަދައި ހިޔާކޮށްފައި ހުންނަތަން.
(2) ކުޅިބެލުމަށްޓަކައި އިށީނދެ ތިބުމަށް ހަދައި ހިޔާކޮށްފައި ހުންނަތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާލުޚާނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ