...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅިބޯކިބާ
ނ.
ހެދިކާގެ ބާވަތެއް.
މިއީ، ހުނިލައިގެން ހަނޑޫ މުގުރައި ނުވަތަ ފުޑައި "މޮޑުނުމަހާއި" އެއްކޮށް، ކުލަރީތި ވާވަރަށް ރީނދޫލައިގެން މޮޑެ ފޫހަމައެއްޗެއްގައި ފުށްގަނޑު ފަތުރައި މަތި އެއްވަރުކޮށްފައި، މަތިއަންދައިގެް، ފިހާއެއްޗެކެެވެ.
މިހާރު ތެޔޮއުނދުނުގައި ނުވަތަ ގޭސް އުނދުނުގައި ފުށުންޖަހައިގެންވެސް ފިހެއެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަސްބޯކިބާ . ގަރަބޯކިބާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ