...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅިކޮށި
ނ.
(1) ކޭއެއްޗެހީގެ ރަހަޔާއެކު، އަންނަ ވަޔަކުން އަރާކޮށްޓެއް.
މިކޮށިއެރުމުން ބައެއް ފަހަރަށް ކޭއެއްޗެހިވެސް އާދެއެވެ.
(2) ކަނޑިއާއި އައްޑަނައާއި ލޮންސިފަދަ ތަކެތީގެ ހެވިކަން ދަސްކޮށްދީ ފަރިތަކުރާތަނާއި މިކަމުގެ ޙަރަކާތްތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ