...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅިވަރަށް
ކއ.
ވަކި ޚާއްޞަ މަޤްޞަދެއްނެތި މުނިފޫހި ފިލުވާލުމަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތީބޯޓް . ނާށިމަރަވަޅި . ބައިބަތް . ކޮރުލުން . ފަޓާސް . ދަނޑިފައި . ދަމުކުޅި . ތެލަކަތެލަކަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ