...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅިވަރަކަށްހެދުން
މަޖާޒު:
އެކަމެއްގެ ޙަޤީޤީ ބޭނުމަށް ނުވިސްނައި މަޖަލެއްގެ ގޮތުގައި ވަގުތު ދުއްވައިލުމަށް އެކަމެއް ކުރުމުން ބުނެއުޅޭ ގޮތެއް.
މިސާލު:
ކިޔެވުން ކުޅިވަރަކަށް ހަދައިގެން ދެކޮޅެއް ނުޖެއްސޭނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ