...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅިމީރު
ނ.
އަހުވަ.
(މިސާލު:
(1) މިހާރު ހުންނާނީ އޭނާއަށް ކުޅިމީރު ފެނިފައެވެ.
(2) މިހާރު ތިޔަކަމުގެ ކުޅިމީރު އަހަންނަށްވެސް ފެނިއްޖެއެވެ.
(3) ބަލަން ހުންނާށެވެ! ނިކަންރަގަޅަށް އޭނާއަށް ކުޅިމީރު (ދައްކާލާނަމެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުޅިމީރު . އަހުވަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ