...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅިފަސް
ނ.
(1) އޮއްވަޅުކުޅޭއިރު ލިބޭ ކާމިޔާބީ.
(2) (މަޖާޒު) ކަމެއްގައި ވާދަކޮށްގެން ލިބޭ ކާމިޔާބީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުޅިފަސްއައުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ