...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅިތުޅާ
ނ.
ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ގަނދަކޯޅިއާ ވައްތަރުގޮތަކަށް ހެދޭ ގަހެކެވެ.
މިގަހުގެ ފަތުގައި ކުޅިރަހައެއް ހުރެއެވެ.
މިފަތަކީ ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަބުރުކޮތަން . ކުނޑިތެޅާ . ތައޮލީމްދިނުން . ތޮޑާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ