...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅިސަމާ
ާދަކާދައިގެ ގޮތުން ކުޅިހުއްޓާރޭ ކުޅި ޖައްސަވާނީ ކޮށިކޮށީގެ ވެރިންނަށް ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނާއި، ކޮށިކޮށީގެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ބޭފުޅުންނެވެ.
(2) މަޖާޒު:
ކުޅިވަރާ މަޖަލުގެ ފޯރިގަދަކަން ބަޔާންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބަހެއް.
މިސާލު:
އެގޭގައި މިރޭ ކުޅިސަމާ އެބަހުއްޓެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަޣަރާއެނބުރުން . ކުޅިސަމާ . ކުޅޭސަމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ