...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅިޖެހުން
މ.
ކޮށިކޮށީމީހުން ކަނޑި އައްޑަނަ ނުވަތަ ދަނޑި ހިފައިގެން ހެވިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި ވަކި ޤަވާއިދެއްގެ މަތީން ހެލިފެލިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަސްގަނޑަށްނުކުތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ