...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅުދުއްފުށީރޯނު
ނ.
ތަންކޮޅެއް ޅަކޮށް، ހިމަކޮށް ވައުއަޅާން ކަމުދާގޮތަށް ވަށައިފައި ހުންނަރޯނު.
މިހުންނަނީ ބާރަ ފޯލީން ބޮނޑިބަނދެފައެވެ.
މިރޯނުގިނައިން ވަށައިއުޅެނީ ކުޅުދުއްފުށީގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ