...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅޭތާލަވަ
ނ.
ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑުގައި ކުޅިޖަހައި އުޅުނުއިރު ބެރުގައި ޖަހައި އުޅުނު ލަވަޔާއި ފުމޭލަވަތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ