...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުކުރުން
ނ.
(1) ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ވޭނަކުން ނުވަތަ އުފަލަކުން ލެއްވޭ އަޑެއް.
(2) މަޖާޒު:
މާގިނައިން ކަމަކަށް ބުނެ އާދޭސްކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރަހުން . ބަރަހުންއެޑުން . ކާފުކުރުން . ކުކުރާމުގުރުން . އަވަދިކުރުން . އަމިއްލަކުރުން . މުހުލަކުރުން . ފާސްކުރުން . ތޯތޯކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ