...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުކުޅު
ނ.
(1) މަހާ ބިހުގެ ބޭނުމުގައި އޮޅު ކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ދޫންޏެއް.
(2) ހާލުގެ އަންހެން އެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވެލެ . ހާ . ހިޅި . ހިޅިގަޑޮ . ހިއަމަކުކުޅު . ހިޔަމަހައު . ހިޔަމަކުކުޅު . ހުކުޑު . ހުކުޑެ . ހުކުޑެމަހަ . ހުއިފިލަނޑާ . ހުދުރާ . ހެރެޖެހުން . ހެދީމަހަ . ހޭނެޅި . ނާށިގަނޑުކުކުޅު . ނާބަންނަކަށިގަނޑު . ނިއުޅުންޖެހުން . ނުދޮންނަފޮތި . ނޮޅުން . ރަނގަބީ . ރަނޑަގުއި . ރަނޑު . ރަނޑުކަން . ރަނޑުވުން . ރަންބިންދުށުން . ރައްވެރާވަނި . ރާރާގުޑި . ރާޅުފޮށި . ރާދާ . ރިހާކުރުބޮލި . ރިނދަވާލި . ރޯނުދައު . ރޯސްކުކުޅު . ރޯސްޕާން . ބައްރާލުން . ބަތާސާ . ބާހަބާހަ . ބާހަގޮވުން . ބާބަ . ބާބަކޫރި . ބާބާ . ބިހުކަޑި . ބިންމަތިއަލިވުން . ބިސްކީމިޔާ . ބިސްއުޅާލި . ބިސްމަޅި ދުއްވުން . ބިސްދިނުން . ބިސްދުލި . ބިސްތުއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ