...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުކުޅުވަހި
ނ.
(1) ދެފުރާޅަށް ހިޔާކުރާ ތަންތާނގެ ކޮޅުން ހުރަސްވަކަރާއި ފައިދޮށާ ދެމެދު.
(2) ތެދު ބިމެއް ނަމަ، ފުރާޅަށް ކަތިކޮށްފައިވާ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުކުޅުއަހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ